Estrat

Estrats

Definició:
Núvol de tipus baix que forma un mantell gris i homogeni, tot i que pot deixar entreveure el sol.

Altitud:
S’ubica entre els 0 i 2.000 metres.

Constitució física:
És format exclusivament per gotetes d’aigua.

Formació:
Acostumen a formar-se pel refredament de les capes inferiors o per irrupcions d’aire càlid sobre una superfície freda.

Origen del terme:
Prové del llatí stratus, o sigui, capa.

Abreviatura:
St

Curiositat:
Tot sovint, la boira no és altra cosa que un estrat.