Site Overlay

Classificació dels núvols

Quatre classificacions de núvols segons uns paràmetres particulars

L’enorme diversitat de núvols que podem observar als cels del nostre planeta va portar a unes classificacions acurades per tal de distingir-los. Són les següents:

 1. Segons la seva altitud
 2. Segons la constitució física
 3. En funció de l’extensió horitzontal i vertical
 4. En funció de l’origen

Tipus de núvols segons la seva altitud

 • Núvols alts > Compresos entre 6.000 i 12.000 metres d’altitud  (cirrus, cirrocúmuls i cirroestrats).
 • Núvols mitjans > Compresos entre 3.000 i 6.000 metres d’altitud (altocúmuls i altoestrats).
 • Núvols baixos > Compresos entre 0 i 3.000 metres d’altitud  (estrats, estratocúmuls i nimboestrats).
 • Núvols de desenvolupament vertical > Compresos entre 500 i 12.000 metres d’altitud (cúmuls i cumulonimbus).

Val a dir que aquesta tipologia no tan sols és la més coneguda, sinó que, i sobretot, és la més rellevant.

Tipus de núvols segons la constitució física

 •  Formats per gotetes d’aigua líquides
 • Formats per cristalls de glaç
 • Formats per gotetes d’aigua que s’han glaçat
 • Núvols mitxos 

Tipus de núvols en funció de l’extensió vertical i horitzontal

 • Núvols cumuliformes: El desenvolupament vertical del núvol és superior a la seva extensió horitzontal.
 • Núvols estratiformes: L’extensió horitzontal del núvol és superior al seu desenvolupament vertical.

Tipus de núvols segons l’origen

 • Núvols convectius: Són els generats a conseqüència de corrents d’aire ascendents fruit de la inestabilitat atmosfèrica a causa de l’escalfament del sòl.
 • Núvols orogràfics: Es generen fruit del xoc de l’aire contra un relleu o un sistema muntanyós i que, en remuntar-lo, es refreda i els forma.
 • Núvols frontals: És el resultat de l’ascens d’una massa d’aire damunt d’una l’altra quan es produeix un xoc entre elles.