ELS NÚVOLS I LA SEVA APLICACIÓ AL PRONÒSTIC A CATALUNYA

LA IMPORTÀNCIA DE L’OBSERVACIÓ DELS NÚVOLS

L’objectiu, a partir d’ara, és oferir una visió pràctica dels núvols. En efecte, es pot afirmar que un dels factors més rellevants a tenir en compte de cara a un pronòstic del temps és l’observació, com més acurada millor, dels núvols.

Així, volem proporcionar unes bases pràctiques d’observació, o el què és el mateix, el significat meteorològic aplicat en el marc de Catalunya de cadascun dels deu gèneres.