CLASSIFICACIÓ DELS NÚVOLS

Quatre classificacions de núvols segons uns paràmetres particulars

L’enorme diversitat de núvols que podem observar als cels del nostre planeta va portar a unes classificacions acurades per tal de distingir-los. Són les següents:

 1. Segons la seva altitud
 2. Segons la constitució física
 3. En funció de l’extensió horitzontal i vertical
 4. En funció de l’origen

Tipus de núvols segons la seva altitud

 • Núvols alts > Compresos entre 6.000 i 12.000 metres d’altitud  (cirrus, cirrocúmuls i cirroestrats).
 • Núvols mitjans > Compresos entre 3.000 i 6.000 metres d’altitud (altocúmuls i altoestrats).
 • Núvols baixos > Compresos entre 0 i 3.000 metres d’altitud (estrats, estratocúmuls i nimboestrats).
 • Núvols de desenvolupament vertical > Compresos entre 500 i 12.000 metres d’altitud (cúmuls i cumulonimbus). Val a dir que aquesta tipologia no tan sols és la més coneguda, sinó que, i sobretot, és la més rellevant.
Cirrocúmuls
Els cirrocúmuls són, dels deu gèneres, el núvol menys freqüent
Altocúmuls
Els altocúmuls acostumen a oferir celatges atractius
Els estratocúmuls són els núvols més freqüents
Cúmuls mediocris i congestus
Els cúmuls solen tenir una forma característica de coliflor

Tipus de núvols segons la constitució física

 • Formats per gotetes d’aigua líquides
 • Formats per cristalls de glaç
 • Formats per gotetes d’aigua que s’han glaçat
 • Núvols mitxos
Estratocúmul
Un estratocúmul únicament està format per gotetes d’aigua líquides

Tipus de núvols en funció de l’extensió vertical i horitzontal

 • Núvols cumuliformes: El desenvolupament vertical del núvol és superior a la seva extensió horitzontal.
 • Núvols estratiformes: L’extensió horitzontal del núvol és superior al seu desenvolupament vertical.
Els estratocúmuls són els núvols estratiformes més habituals
Cúmulonimbus
Un cumulonimbus és el núvol cumuliforme per antonomàsia

Tipus de núvols segons l’origen

 • Núvols convectius: Són els generats a conseqüència de corrents d’aire ascendents fruit de la inestabilitat atmosfèrica a causa de l’escalfament del sòl.
 • Núvols orogràfics: Es generen fruit del xoc de l’aire contra un relleu o un sistema muntanyós i que, en remontar-lo, es refreda i els forma.
 • Núvols frontals: És el resultat de l’ascens d’una massa d’aire damunt d’una l’altra quan es produeix un xoc entre elles.
Estrat
Un estrat enganxat a una muntanya sol ser considerat un núvol orogràfic