Cirrus

Cirrus

Definició:
Núvol de tipus alt que té una estructura fibrosa, a mode de filaments o cabells, és de color blanc i deixa passar el sol a través.

Altitud:
Situat entre els 8.000 i 12.000 metres.

Constitució física:
Format únicament per cristalls de glaç.

Formació:
Es formen quan una massa d’aire ascendeix i se satura a l’alta  troposfera.

Origen del terme: Provinent del llatí, significa rínxol.

Abreviatura:
Ci

Curiositat:
És el gènere de núvol que es desplaça a més velocitat.